top of page

Program NILAM ditambahbaik

Aktiviti-aktiviti Program Nilam yang telah dilaksanakan dengan jayanya di SMK Kidurong  perlu diterus, ditambah baik, diperluas dan ditambah dengan aktiviti-aktiviti baharu yang sesuai dengan perkembangan trend semasa atau Program Nilam ditambahbaik. Usaha ini perlulah disokong dengan pelbagai aktiviti dan promosi serrta penglibatan ibu bapa atau PIBG atau agensi yang berkaitan. Dalam konteks ini, Pusat Sumber KidSS telah melaksanakan aktiviti-aktiviti yang sesuai, praktis dan berkesan dalam menyemai, memupuk dan mengembang dan melestarikan budaya membaca dalam kalangan warga KidSS.
bottom of page