top of page

Pengawas Pusat Sumber KidSS 2018

Pengawas merupakan badan kepimpinan yang sangat penting dalam sesebuah sekolah. Peranan badan ini dalam memastikan kecemerlangan sesuatu unit di sekolah tidak boleh dipertikaikan. Pengawas Pusat Sumber KidSS terdiri daripada pelajar Peralihan hingga ke Pra Universiti. Dalam Jawatankuasa Pengawas Pusat Sumber, mereka dibahagikan kepada Unit-unit kecil bagi memastikan semua bahagian berfungsi dengan sistematik dan berkesan.

Barisan Pengawas Pusat Sumber Sesi Pagi 2018

Majlis Watikah Pelantikkan Badan Pemimpin Sekolah 2018

Mesyuarat dan Sesi Latihan Pengawas Pusat Sumber 1/2018


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page