ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pada tahun 2018, Pusat Sumber KidSS telah menyertai APSS bahagian Bintulu pada 9 hingga 12 April 2018. Dalam pertandingan ini, 5 bahagian yang telah dinilai adalah seperti berikut:

a. Penilaian Dokumentasi(15%)

b. Penilaian Kemudahan (25%)

c. Penilaian Bahan & Peralatan (25%)

d. Penilaian Program(25%)

e. Penilaian Kriteria Khusus(10%)

Pusat Sumber KidSS telah berjaya mendapat Naib Johan dalam APSS 2018 bahagian Bintulu.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square