ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pada tahun 2018, Pusat Sumber KidSS telah menyertai APSS bahagian Bintulu pada 9 hingga 12 April 2018. Dalam pertandingan ini, 5 bahagian yang telah dinilai adalah seperti berikut:

a. Penilaian Dokumentasi(15%)

b. Penilaian Kemudahan (25%)

c. Penilaian Bahan & Peralatan (25%)

d. Penilaian Program(25%)

e. Penilaian Kriteria Khusus(10%)

Pusat Sumber KidSS telah berjaya mendapat Naib Johan dalam APSS 2018 bahagian Bintulu.


Featured Posts