top of page

Tool Kits PAK 21


Pusat Sumber KidSS telah membuat Inovasi dalam menyediakan bahan bantu mengajar(BBM) yang bercirikan Pembelajaran abad ke-21 bagi menyokong Transformasi Sekolah TS25.Setiap guru di SMK Kidurong telah dibekalkan dengan 1 beg Tool Kits PAK 21 yang mengandungi 6 set seperti berikut:

a. 12 Keping Kertas(Kosong/Grid) A3 yang berlaminant.

b. 8 keping Peta Pemikiran yang berlaminant.

c. 2 batang magnetik bar.

d. 6 batang Marker Whiteboad yang boleh diisi semula.

e. 3 Set Kad Trafik Light(Sesi pagi)

f. Kad Peranan

g. Kain pemadam

h. Gunting

i. Sticker Note 2 buku

Sebanyak 1050 set telah berjaya disiapakan dalam masa sebulan.Tool Kits PAK21 ini akan memudahkan pelaksanaan PdPc yang cemerlang dan bercirikan pembelajaran abad ke-21. Kerja-kerja perbincangan dalam Kumpulan akan lebih mudah dengan menggunakan Peta Pemikiran yang disediakan dalam set tool kits ini.Selain itu, KidSS juga

Beg Tool Kits yang siap untuk diedarkan kepada guru-guru .

Pengawas Pusat Sumber memasukkan setiap item ke dalam Plastik berzip.

Kerja-kerja ini turut dibantukan oleh Pengawas Sekolah dan kelas 5S2/2018

Guru-guru juga digalakkan untuk menghasilkan BBM yang dapat menyokong PdPc ke-21.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page