top of page

Inovasi Program NILAM KidSS 2018-PenPal School

Program Nilam Ditambahbaik, Pusat Sumber KidSS telah membuat Inovasi bagi tahun 2018 dengan menjalinkan kerjasama dengan Pen Pals School dalam Pembelajaran Maya atau Global Project-Base Learning seiring dengan Pembelajaran abad ke-21 yang menekankan konsep 4C. Pusat Sumber KidSS dengan kerjasama JK Nilam dan Jabatan Bahasa telah bekerjasama dalam Projek ini.

Untuk Fasa 1(Jan-Mei),melibatkan 16 orang guru Bahasa Inggeris,seorang guru Bahasa Cina dan melibatkan lebih seribu orang pelajar. Kami mendapat geran percuma daripada pihak Pen Pals School selama setahun kerana berjaya mendaftar melebihi seribu orang pelajar. Kelas-kelas yang terlibat akan berkolaborasi secara atas talian dalam Projek-projek yang ditawarkan secara Pembelajaran Maya. Pelajar akan berinteraksi dan berkongsi pandangan mengenai Projek yang dipilih dengan rakan Pen Pals daripada negara yang berbeza. Ini telah memberi pengalaman baharu dan menyeronokkan bagi mereka. Pelajar yang berjaya menyiapkan projek akan mendapat Sijil tamat Projek daripada Pen Pals School. Kelas-kelas yang terlibat akan berkolaborasi secara atas talian dalam Projek-projek yang ditawarkan secara Pembelajaran Maya. Pelajar akan berinteraksi dan berkongsi pandangan mengenai Projek dengan bimbingan guru kelas dalam menyiapkan Projek.Projek Inovasi Nilam ini akan diselia oleh Cikgu Phillimena Lenguti dan Cikgu Nazdirah sebagai Penyelaras. Program ini merupakan serampang dua mata;iaitu menyemai minat membaca dan membantu pelajar dalam Bahasa Inggeris. Dalam Fasa 2(Jun-Oktober) kami akan membuka peluang ini kepada mana-mana guru-guru dan guru penasihat kelab yang berminat.Semoga dengan Pembelajaran Maya ini, kemenjadian murid akan lebih menyerlah lagi.

https://www.penpalschools.com/


PenPal School promotes literacy, technology & social-emotional skills.

ai Projek yang dipilih dengan rakan Pen Pals dari

k

paInovasi Program NILAM KidSS-Pen Pals School 2018Bagi menyahut seruan dalam Program Nilam Ditambahbaik, Pusat Sumber KidSS telah membuat inovasi Program NILAM bagi tahun 2018 dengan menjalinkan kerjasama secara Pembelajaran Maya dengan Pen Pals School. Untuk Fasa 1,melibatkan 16 orang guru Bahasa Inggeris dan seorang guru Bahasa Cina dan melibatkan lebih seribu orang pelajar. Kami mendapat geran percuma daripada pihak Pen Pals School selama setahun kerana berjaya mendaftar melebihi seribu orang pelajar. Kelas-kelas yang terlibat akan berkolaborasi secara atas talian dalam Projek-projek yang ditawarkan secara Pembelajaran Maya. Pelajar akan berinteraksi dan berkongsi pandangan mengenai Projek yang dipilih dengan rakan Pen Pals daripada negara yang berbeza. Ini telah memberi pengalaman baharu dan menyeronokkan bagi mereka. Pelajar yang berjaya menyiapkan projek akan mendapat Sijil sebagai penghargaan kepada mereka.da negara yang berbeza. Ini telah memberi pengalaman baharu dan menyeronokkan bagi mereka. Pelajar yang berjaya menyiapkan projek akan mendapat Sijil sebagai penghargaan kepada mereka.menyahut seruan dalam Program Nilam Ditambahbaik, Pusat Sumber KidSS telah membuat inovasi Program NILAM bagi tahun 2018 dengan menjalInovasi Program NILAM KidSS-Pen Pals School 2018Bagi menyahut seruan dalam Program Nilam Ditambahbaik, Pusat Sumber KidSS telah membuat inovasi Program NILAM bagi tahun 2018 dengan menjalinkan kerjasama secara Pembelajaran Maya dengan Pen Pals School. Untuk Fasa 1,melibatkan 16 orang guru Bahasa Inggeris dan seorang guru Bahasa Cina dan melibatkan lebih seribu orang pelajar. Kami mendapat geran percuma daripada pihak Pen Pals School selama setahun kerana berjaya mendaftar melebihi seribu orang pelajar. Kelas-kelas yang terlibat akan berkolaborasi secara atas talian dalam Projek-projek yang ditawarkan secara Pembelajaran Maya. Pelajar akan berinteraksi dan berkongsi pandangan mengenai Projek yang dipilih dengan rakan Pen Pals daripada negara yang berbeza. Ini telah memberi pengalaman baharu dan menyeronokkan bagi mereka. Pelajar yang berjaya menyiapkan projek akan mendapat Sijil sebagai penghargaan kepada mereka.inkan kerjasama secara Pembelajaran Maya dengan Pen Pals School. Untuk Fasa 1,melibatkan 16 orang guru Bahasa Inggeris dan seorang guru Bahasa Cina dan melibatkan lebih seribu orang pelajar. Kami mendapat geran percuma daripada pihak Pen Pals School selama setahun kerana berjaya mendaftar melebihi seribu orang pelajar. Kelas-kelas yang terlibat akan berkolaborasi secara atas talian dalam Projek-projek yang ditawarkan secara Pembelajaran Maya. Pelajar akan berinteraksi dan berkongsi pandangan mengenai Projek yang dipilih dengan rakan Pen Pals daripada negara yang berbeza. Ini telah memberi pengalaman baharu dan menyeronokkan bagi mereka. Pelajar yang berjaya menyiapkan projek akan mendapat Sijil sebagai penghargaan kepada mereka.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page