top of page

Program NILAM KidSS 2018 

PenPal School Global Project-Base Learning penpalschool.com

Program NILAM ditambahbaik menekankan bahan bacaan bercetak malah juga bukan bercetak. Dalam era kecanggihan ICT ini, maka Pusat Sumber KidSS telah berkolaborasi dengan PenPals School dalam mempromosi galakan membaca, kemahiran teknologi serta kemahiran bersosial. Jawatankuasa NILAM KidSS telah berjaya mendaftar lebih seribu pelajar untuk menyertai PenPals School dan mendapat geran percuma setahun . Impaknya pasti dalam melahirkan pelajar yang fasih berbahasa Inggeris  disamping terus menyemai tabiat dan amalan membaca dalam kalangan pelajar.
bottom of page