top of page

Little Free Library #45654 KidSS

littlefreelibrary.org

Little Free Library KidSS #45654 merupakan sekolah yang pertama di Sarawak mendaftar dengan organisasi tanpa faedah yang beribu pejabat di Hudson, Amerika.Pada tahun 2016 Inovasi terhadap penambahbaikan Program NILAM.Pusat Sumber KidSS telah berjaya membina beberapa pondok LFL dengan bantuan PIBG dan guru-gurunya. Dengan konsep "Take A Book Return A Book",menjadikan akses kepada bahan bacaan tanpa perlu melalui proses peminjaman seperti bahan di Perpustakaan,akan menyuburkan amalan dan budaya membaca dalam kalangan warga KidSS.

Rakan Pembaca /Steward For Reading menyertai Program Membaca Bersama di Pondok Rehat PIBG

Little Free Library #45654 SMK Kidurong telah dijemput membuat pameran sempena Persidang Pengetua peringkat Negeri Sarawak 2017 di Park City Everly Hotel,Bintulu,Sarawak

bottom of page