top of page

Bilik BBM KidSS

Bilik BBM ini menempatkan peralatan media eletronik,permainan dalaman, bahan bantu mengajar Jabatan Kemanusiaan dan Matematik. Peminjaman peralatan di bilik BBM boleh dilakukan dengan mengisi Buku Rekod yang disediakan. Bilik ini juga merupakan Bilik operasi penyediaan BBM Pusat Sumber. Selain menyimpan Fail-Fail Pengurusan Pusat Sumber, Hasil Inovasi,Buku Rekod NILAM Pelajar juga diletakkan dalam bilik ini.

bottom of page